Bokslutsrapporten – ett kvalitetskvitto för företag!

Det är viktigt att skapa förtroende för företagets ekonomiska redovisning hos myndigheter, banker och andra intressenter. Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult som kan sköta företagets ekonomi, ge dig ekonomisk rådgivning och upprätta en Bokslutsrapport ökar marknadens förtroende för ditt företag. Bokslutsrapporten är en garanti och ett kvitto på att din redovisning håller god kvalitet. Många undersökningar från kreditinstituten visar att kreditvärdigheten är högst hos de företag som har Bokslutsrapport. En Bokslutsrapport kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Ett bra verktyg för banker och kreditinstitut

Bokslutsrapporten är en ny standard för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering som har fastställts av de ledande branschorganisationerna Srf konsulternas förbund och FAR.

För alla som arbetar med ekonomisk rapportering som underlag för företagsbedömningar och kreditbeslut är Bokslutsrapporten ett utmärkt kvalitetsbevis på att redovisningen är tillförlitlig. Bokslutsrapporten är dessutom baserad på rutiner som byggts in i det löpande arbetet, vilket innebär att den kan produceras snabbare och ger ett mera aktuellt underlag än vad revision ger. Bättre underlag ger bättre beslut för alla parter, så enkelt är det.

Bokslutsrapporten kan utfärdas för alla företagsformer, även för enskilda firmor och handelsbolag. Detta gör det möjligt att kvalitetssäkra verksamheter som startar i en annan form än aktiebolag. Från och med 1 juli 2011 kan man även kvalitetssäkra periodrapporter genom en särskild Periodbokslutsrapport.

 

Källa: www.srfkonsult.se

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60