Pelle LisaSkatterna som sänker Norrland

FLYG- OCH KILOMETERSKATTEN En kilometerskatt och en flygskatt utreds just nu av regeringen. I båda fallen handlar det om att beskatta avstånd, vilket innebär ett dråpslag för näringslivet i norr. För äggpackeriet Pelle & Lisa innebär skatterna ökade kostnader med 1,6 miljoner per år, vilket kan betyda slutet för företaget. Nu vädjar företagare och socialdemokratiska politiker i Norrland till regeringen att lägga ner utredningarna.

Pelle och Lisa Sallin har varit företagare sedan 1974 när de köpte en gård i Nälden utanför Östersund. Sedan dess har de utvecklat sitt äggpackeri Pelle & Lisa, som efter sammanslagningen med Norrlandsägg, är den ledande aktören på den norrländska äggmarknaden.

Pelle Sallin är också engagerad i ytterligare två företag, ett slakteri och ett skogsföretag. Under sina drygt 40 år som företagare har han aldrig sett politiska förslag som slår så hårt mot de egna bolagen som de båda avståndsskatterna kommer att göra.  

– Lisa och jag startade vårt äggpackeri för mer än 40 år sedan, så man kan verkligen säga att det är vårt livsverk. Att inse att politiska beslut kan tvinga oss att ge upp allt, det är riktigt tungt och sorgligt. Jag finner inte ord för hur galet och kontraproduktivt det är att ens överväga skatter baserat på avstånd. Man blir rent ut sagt förbannad, säger Pelle Sallin.

De politiska initiativ som Pelle Sallin förbannar, är de pågående utredningarna om en kilometerskatt och en flygskatt. Gemensamt för de båda är att de gäller en straffskatt på avstånd, vilket drabbar norrländska företagare orimligt hårt och leder till kraftigt försämrad konkurrenskraft.  

Utredningen om kilometerskatten, även kallad vägslitageskatten, skulle ha presenterats den 9 december i år men den är uppskjuten till februari 2017. Senaste budet är att lastbilar med släp kommer att beläggas med en skatt på upp till 24 kronor per mil för att få köra på svenska vägar. Det gäller både svenska och utländska fordon.

För Pelle & Lisa innebär det en kostnadsökning på 1,6 miljoner kronor per år. Andra företag vittnar om ökade utgifter med mer än 20 miljoner kronor per år, exempelvis Norrmejerier. Det är summor som företagen omöjligt kan bära själva, vilket innebär att kostnaderna i slutändan kommer att få betalas av konsumenterna. Varorna i butik blir dyrare för alla.

Vad gäller flygskatten, så hann den både utredas, införas och skrotas i början på 2000-talet. Trots det har regeringen beslutat att utreda den på nytt. Då hann flera nationella flyglinjer läggas ned och nu ökar farhågorna att historien ska att upprepa sig själv. Siffror som läckt från flygskatteutredningen gör gällande att resor inom eller från Sverige ska beläggas med en skatt på 110 kronor och resor utanför EU med en skatt på 270 kronor enkel väg.

Enligt organisationen Svenskt Flyg innebär detta att passagerarantalet kan sjunka med 2,4 miljoner personer per år, vilket leder till nedlagda flyglinjer och förlorade arbetstillfällen. Speciellt mindre, regionala flygplatser drabbas av flyglinjenedläggningarna och det i sin tur drabbar besöksnäringen och det lokala näringslivet på många orter i landet, särskilt i Norrland.

För hotell- och konferensanläggningen Icehotel i Jukkasjärvi skulle en flygskatt bli ett hårt slag. 95 procent av de 60 000 årliga gästerna tar sig med flyg till hotellet. Med högre flygpriser och nedlagda flyglinjer kommer Icehotel att förlora kunder till sina konkurrenter i grannländerna och därmed blir verksamheten lidande, befarar Yngve Bergqvist, vd och grundare av Icehotel.

– Det blir väldigt svårt att nå regeringens mål om fördubblad turism när de samtidigt kommer med skatter som denna. Det är inte bra och det är inte rättvist. Vi är oerhört beroende av flyget, det är en förutsättning för en blomstrande turism. Någon måste tänka om och tänka rätt, säger han.  

Niklas Nordström (S) är ordförande i Svenskt Flyg och tillika kommunstyrelsens vice ordförande i Luleå. Han är kritisk till de pågående utredningarna och menar att det är ett initiativ som drivs på av Miljöpartiet utan något egentligt engagemang från Socialdemokraterna.

– Det märks att entusiasmen från mitt parti inte är särskilt stor och det är tydligt att det inte är vi som slåss för detta. Det är Miljöpartiet. Det är under all kritik. Jag menar, folk kan ju räkna, säger han.

Niklas Nordström menar att de båda skatterna tillsammans riskerar att skapa en stor osäkerhet hos företagarna i norr och att hela näringslivet i Norrland blir därmed lidande. Långa resor är oundvikligt i Norrland och flyget är en nödvändighet för många företag. Det som krävs är istället en förståelse för att tåget inte kan användas överallt, menar han. Varken båtar eller tåg kan ersätta flygresorna.

– Vi ser en sammanvägd bild av hur utredningarna innebär en straffskatt på avstånd, vilket är allvarligt för oss i norra Sverige. Det skickas ut signaler om att näringslivet i Norrland är osäkert och inget att satsa på. Därmed blir besöksnäringen lidande, jobb hotas och konkurrenskraften försämras. Det är det sista vi behöver, säger Niklas Nordström.

Göran Bergström, (S), är förste vice ordförande i Strömsunds kommunstyrelse i Jämtland. Han ser utredningarna som ett svek mot hela Norrland och är mycket kritisk till kilometerskatten.

– Låter jag detta passera utan att reagera så begår jag tjänstefel. Det är lätt att förstå vad en kilometerskatt kommer att göra med Norrland. Tanken att flytta över trafik till båt och tåg är briljant. Men för oss i Strömsund innebär det att vi först måste titta på hur vi ska få hit en bra järnväg och sedan hur vi ska skaffa oss ett hav. Det låter komiskt, men vi skrattar inte, säger han.

Som politiker måste se till det större sammanhanget och till medborgarnas bästa, inte till något enskilt partis ideologi, menar Göran Bergström.

– Vad mina partikollegor i regeringen gör har jag ingen aning om, men jag förstår att Miljöpartiet har varit tongivande. Om detta förslag innebär en skatt på 20 kronor milen, vilket är lågt räknat enligt de siffror som kommit ut, så kommer de att slå sönder hela Norrlands inland. Sedan får de säga vad de vill i Stockholm.

Skatter på avstånd kommer att försämra de lokala företagens konkurrenskraft och det är anledningen till att Göran Bergström håller emot så hårt.   

– Det ska vara lätt att leva och driva företag i Norrland. Avståndsbaserade skatter är som att säga ”kom inte hit” till företag. Det kommer att leda till att de etablerade företagen flyttar medan nya väljer bort oss direkt. Det begriper alla.

– Det kommer även att drabba alla vanliga konsumenter när priserna börjar stiga i butikerna till följd av de ökade kostnaderna för företagen, fortsätter Göran Bergström.

Istället för att införa avståndsskatterna bör regeringen fokusera på att utveckla biobränsle för flyget och hitta sätt att fånga in oseriösa åkare, tycker Niklas Nordström.

– Flygandet går inte att stoppa, men man kan skynda på utvecklingen att få fram mer miljövänliga alternativ, säger han.

Även järnvägsnätet måste utvecklas, menar företagaren Pelle Sallin.  

– Det gäller att börja i rätt ända. Det går inte järnväg ut i skogen eller in på Ica. Det säger sig självt att vi måste använda lastbilar, även om vi använder tåg så ofta vi kan. Alla transportslag måste tillåtas utan skatter som förstör konkurrenskraften för näringslivet.  

Tidningen Entreprenör har sökt finansminister Magdalena Andersson (S) för en kommentar om de båda skatteutredningarna, som ligger under Finansdepartementet, men via sin presstjänst meddelar hon att hon avböjer. ”Till dess att utredningsprocessen är avslutad och förslagen ligger på bordet samt presenterats av utredaren har vi ingen möjlighet att kommentera dessa.”

Entreprenör har även sökt miljöminister Karolina Skog (MP) i samma ärende, men även hon avböjer att kommentera avståndsskatterna och dess konsekvenser för det norrländska företagen.

Källa: Entreprenör

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00