Sänkta arbetsgivaravgifter för unga t om 31 mars 2021

Fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin.

Från och med den 1 januari 2021 gäller lägre arbetsgivaravgifter för personer födda 1998-2002, de sänks från 31,42 procent till 19,73 procent på löner upp till och med 25 000 kronor per månad och arbetsgivare. Vid löneersättningar över 25 000 kronor gäller alltjämt 31,42 procent i arbetsgivaravgifter. Reglerna om sänkta arbetsgivaravgifter är tillfälliga och gäller till och med 31 mars 2023, avgifterna kan nyttjas retroaktivt från 1 januari och skatteverket kommer inte att ta ut några förseningsavgifter för arbetsgivardeklarationen på individnivå för januari månad.

 

Källa: Skatteverket

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60