Checklista i deklarationstider 2021

  Ni som har bokslut den 31/12, beställer ett bankengagemang från banken per den 31/12 2020. Gäller endast aktiebolag
  Preliminär skattsedel för beskattningsåret. Sista inbetalning i januari
  Slutlig skattsedel för senast året (erhållen i sept-dec). I vissa fall ytterligare skattsedlar
  Löpande förd kassabok, dagbok eller SIE4-fil från databaserad bokföring *
  Samtliga verifikationer * och övrigt material för räkenskapsåret
  Förteckning på kundfordringar per den 31/12 2020
  Förteckning på leverantörsskulder per den 31/12 2020
  Inventeringslistor i förekommande fall eller anteckningar om lager mm. per den 31/12 2020
  Kontoutdrag för hela året avseende skattekontot och bankkontot *
  Årssammanställning på inlämnad moms och AGI (löner) *
  Övrigt material som kan vara av intresse för deklarationsarbetet
  Förtryckt deklarationsblankett inlämnas så snart ni fått den. Observera att vi behöver alla sidor av deklarationen, även den gulrandiga
  Årsbesked och kontrolluppgifter
 
  Hör gärna av er om ni har frågor och funderingar
 
  *hoppa över den här punkten om vi på Contrado gör den löpande bokföringen och har tillgång till Skatteverkets e-tjänster
   
 

12 februari 2021 - Extra inbetalning över 30 000 kr i slutlig skatt
Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor. Ränta på belopp över 30 000 kr börjar räknas från och med den 13 februari 2021.

12 mars 2021 - Kvarskatt
Om du fick ditt slutskattebesked i december och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum.

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60