Sänkta arbetsgivaravgifter för unga redan från 1 januari

 

Arbersgivaravgifterna sänks från 31,42% tilll 19,73% för de anställda som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år (födda 1998-2002) på ersättnningar upp till 25 000 kr/månad. Om den anställda tjänar mer än så ska vanlig arbetsgivaravgift betalas på den del av lönen som överstiger 25 000 kronor.

Skatteverket har beslutat att inte ta ut förseningsavgift på arbetsgivardeklarationer i februari. Detta på grund av att de nya reglerna om sänkt arbetsgivaravgift för unga personer, 19-23 år, träder i kraft den 6 februari, bara en vecka före sista inlämningsdatum. Nedsättningen gäller även januarilönen som i många fall ska deklareras senast den 12 februari.

Den som redan har redovisat enligt de tidigare reglerna kan begära omprövning och på så sätt få del av nedsättningen.

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60