Översiktsbild över stöd och åtgärder

Här finns en översiktlig sammanställning över flertalet av de stödåtgärder och lagändringar som är framtagna för företag till följd av coronaviruset. I bilden kan du se vad som gäller för enskild firma respektive aktiebolag och om du är arbetsgivare eller inte.
 

Översiktsbild vid sjukdom

Denna bild gäller från 2020-08-12 tills ändringar sker.

Ersättning för karens

Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och har karensdagar eller karenstid i sjukperiodens början ansöker om ersättning för karensdagarna eller karenstiden. Du får ersättning med 804 kronor per dag. Försäkringskassan betalar ut ersättningen i form av sjukpenning för upp till 14 dagar. Därefter gäller de vanliga reglerna för sjukpenning.

Läs mer på Verksamt.se

 

 

 

 

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00