Stöd vid stort omsättningstapp

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av corona. Det kommer att gå att söka omställningsstöd på Mina sidor hos Skatteverket från och med den 22 juni klockan 12.00. Sista ansökningsdag är 31/8 2020.

 

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget:

 

  • ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret

  • nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.

  • ha en minskad nettoomsättning pg a Covid-19

  • vara godkänd för F-skatt, dock med vissa undantag.

  • inte ha några skatte- eller avgiftsskulder hos Kronofogden

  • inte vara på obestånd enl konkurslagen

  • inte ha sin hemvist i länder so OECD och EU becknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt.

 

I de nya reglerna om omställningsstöd för de företag som förlorat mer än 30 procent av sin omsättning finns ett uttalat krav på intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor.

Vår branschorganisation SRF har framfört att ett sådant krav är svårt att uppfylla eftersom majoriteten av företagen inte har revision och därmed inte heller revisor. Om företaget ansöker om mindre än 100 000 kronor i stöd finns inget krav i detta tillfälliga regelverk utan där får Skatteverket själva avgöra om man ska kräva ett revisorsintyg.

 

Överstiger stödet dessutom 100 000 kronor kan företaget även få ett ekonomiskt stöd, upp till 10 000 kr/företag, för administrativa kostnader som företaget haft för att göra sin ansökan.

 

Läs mer hos Skatteverket…

 

Behöver ni hjälp med ansökan hör du av dig till oss. Se våra kontaktuppgifter.

 

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60