Värnskatten slopas 

Riksdagen har beslutat att slopa värnskatten, dvs den femprocentiga statliga inkomstskatt på inkomster som överstiger den övre brytpunkten (se nedan).

Slopandet innebär att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt försvinner och att det endast blir 20% statlig inkomstskatt på all inkomst som överstiger den nuvarande nedre skiktgränsen.

Eriks årsinkomst (före grundavdrag) är 850 000 kr. Med dagens nivåer på brytpunkterna skulle brytpunkt 2 för 2020 ha blivit 729 300 kr. Eriks underlag för värnskatten skulle därmed ha blivit 850 000–729 300 = 120 700 kr, och värnskatten 5% x 120 700 kr = 6 035 kr.

Annas årsinkomst (före grundavdrag) är 1 850 000 kr. Hennes underlag för värnskatten skulle 2020 ha blivit 1 850 000–729 300 = 1 120 700 kr, och värnskatten därmed 5% x 1 120 700 kr = 56 035 kr.

Ändringen träder i kraft 1 januari 2020.

Källa:
BL Info Online

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00