Sänkt skatt för pensionäreriStock 000026682075 Medium Free

Riksdagen har tagit beslut om en höjning av det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.

Höjningen innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr får höjt grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 9 700 kr per år (vid en kommunalskatt på ca 32%). Ändringen innebär att den nuvarande skillnaden i beskattningen för pensionärer jämfört med löntagare under 65 år minskas för inkomster i detta skikt. Den största skattesänkningen får pensionärer med en årsinkomst på ca 525 000 kr.

Regeringens plan var att skillnaden i beskattning av löneinkomster och pension skulle vara helt borttagen till 2020, men på grund av M:s och KD:s budgetreservation (med t ex förstärkt jobbskatteavdrag) minskade utrymmet för att helt ta bort denna skillnad. Sedan tidigare har skillnaden i beskattning mellan lön och pension tagits bort för personer med en årsinkomst på upp till ca 210 000 kr.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2020.

Källa:
Regeringens prop 2019/20:1, Finansutskottets betänkande 2019/20:1.

BL Info Online

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00