Elektronisk betalning för ROT och RUTrotavdrag

Riksdagen har beslutat att det ska krävas elektronisk betalning för att få rätt till skattereduktion för ROT och RUT.

Kontanter ger inte rätt till avdrag

För att få rätt till skattereduktion för ROT och RUT har riksdagen beslutat att det inte längre ska gå att betala för det utförda arbetet med kontanter, utan det ska krävas att betalningen sker elektroniskt. De nya reglerna är ett led i arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och ska motverka felaktiga betalningar.

Information som registreras

Genom att det införs ett krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheterna. Dessutom minskar felaktiga utbetalningar eftersom det blir möjligt att säkerställa att ersättning för arbeten verkligen har betalas och med rätt belopp. När en betalning sker elektroniskt registreras betalningarna och det går att identifiera avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt för betalningen. Sådan information får man inte vid en kontant betalning där parterna i princip kan vara anonyma.

Godkända elektroniska betalningar

Enligt de nya reglerna ska en betalning anses ha skett elektroniskt endast om den förmedlats av en betaltjänstleverantör enligt betaltjänstlagen. Exempel på en elektronisk betalning är en betalning med kontokort, inbetalningskort, Bank ID och Swish.

Däremot räknas inte en betalning med check som en elektronisk betalning. Inte heller räknas betalning med kryptovalutor som exempelvis Bitcoin och liknande som en elektronisk betalning eftersom sådana betalningar inte förmedlas av en betaltjänstleverantör enligt betaltjänstlagen. Det innebär att det saknas information om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt för betalningen.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2020.

Källa:
Regeringens prop 2019/20:1, Finansutskottets betänkande:FiU1
BL Info Online

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00