iStock 585304604 free

SKV ändrar sig om friskvårdsbidragen

 

Allmänt

Skatteverket (SKV) har i ett ställningstagande den 24 januari 2018 (dnr 202 39595-18/111) angivit sin bedömning av "mindre värde", att ett skattefritt friskvårdsbidrag som högst kan uppgå till 5 000 kr per år.

SKV har vidare bedömt att eventuellt överskjutande belopp som arbets­ givaren betalar ut bör beskattas som lön.

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) dom, 20 juni 2019, mål nr 6561- 18, som vi har redovisat om tidigare, har varken kommenterat SKV’s tillämpade beloppsgräns på 5 000 kr eller verkets yrkande att överskjutande belopp på 1 500 kr bör beskattas som lön.

HFD har bara förklarat att ett friskvårdsbidrag om 6 500 kr inte är en skattefri förmån, och slutsatsen är att beloppet i sin helhet är att jämställa med skattepliktig lön.

Domen påverkar i sig inte SKVs uppfattning

HFDs dom föranleder inte någon ändring av SKV’s tillämpning att ett skattefritt friskvårdsbidrag som högst kan uppgår till 5 000 kr per år.

Inte överskjutande belopp utan hela

Enligt SKVs tolkning innebär domen att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr, bör anses skattepliktigt i sin helhet. Detta förtydligas i den rättsliga vägledningen.

Ingen retroaktivitet

En arbetsgivare som tidigare har betalat ut ett högre årligt friskvårdsbidrag än 5 000 kr, och som tillämpat SKVs ställningstagande från den 24 januari 2018 och då betalat arbetsgivaravgifter på belopp över 5 000 kr, behöver dock inte göra någon retroaktiv rättelse.

SAMMANFATTNING

SKV menar att HFD's dom som nekar beloppet 6.500 kr som en tillåtet skattefritt friskvårdsbidrag, gör att hela beloppet blir skattepliktigt och inte bara den överskjutande delen.

SKV avser att göra ytterligare förtydliganden under hösten 2019.

Källa: Skattehuset i Göteborg AB
Skatteverkets ställningstagande, 2019-09-09, dnr 202 340449-19/111

 

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00