Särskild löneskatt

Den särskilda löneskatten på inkomster hos personer över 65 år förelås slopas i sommar. Regeringen har lagt fram ett förslag om att avskaffa denna skatt på äldres inkomster från exempelvis lön, arvoden och andra ersättningar samt inkomst av aktiv näringsverksamhet. Förslaget kommer ur Moderaternas och Kristdemokraternas budget som antogs av riksdagen i höstas.

I propositionen föreslås att den särskilda löneskatten på 6,15 procent tas bort den 1 juli i år. Det är en skatt som påfördes på inkomster av aktiv näringsverksamhet 1/1 2016.

Detta innebär att sociala avgifter på aktiv näringsverksamhet för personer fyllda 65 år dvs från 66 år eller de som tagit ut hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken före 65 års ålder då kommer att hamna på 10,21% i sociala avgifter som tidigare.

Detta aktualiserar återigen pensionsplanering för dig som driver aktiebolag/aktiv enskild näringsverksamhet.

Det kan alltså vara fördelaktigt att från 61 års ålder ta ut helt förtida pensionsuttag (allmän pension/PPM) uttag och flytta verksamhet från aktiebolag till enskild firma för att få sänkta arbetsgivaravgifter från 31,42% - 10,21% (skillnad 21,21%). På 500 tkr i årsinkomst gör detta 106 tkr!!!

 

 

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00