Deklaration för året 2018


Det har nu blivit dags att förbereda årets deklaration. Du som anslutit dig till digital brevlåda ska redan ha fått din deklaration som PDF-fil. Maila gärna den till din konsult senast snarast.


Du som får din deklaration på papper får den med posten under perioden 15 mars till 15 april.
Lämna in den förtryckta deklarationsblanketten, inkl. den gulrandiga sidan, samt bilagor till oss senast den 18/4 2019.

Inventeringslistor

En bra inventering behövs för att kunna göra moms och deklaration. Särskilt viktig att lämna med inventeringen av lager samt sammanställning av kundfordringar och leverantörsskulder. En bra inventering underlättar arbetet med din deklaration.

Anstånd

Om någon förändring skett sedan föregående år, meddelar ni oss, annars söker vi anstånd enligt föregående års deklaration.
För att underlätta bifogar vi en checklista, som visar vad vi behöver och när ni ska skicka in det. Datumet i listan gäller inte om ni gör bokföringen själv. Lämna då in materialet så fort det är komplett.

Checklista

☐ Årsbesked och kontoutdrag, för samtliga bankkonton (bankengagemang per den 31/12 2018)


☐ Aktiebolag lämnar med ett bankengagemang per den 31/12 2018 som ni kan beställa fr banken


☐ Preliminär skattsedel för beskattningsåret. Sista inbetalning i januari


☐ Slutlig skattsedel för senast året (erhållen i sept-dec). I vissa fall ytterligare skattsedlar


☐ Löpande förd kassabok, dagbok eller SIE4-fil från databaserad bokföring


☐ Samtliga verifikationer och övrigt material för räkenskapsåret


☐ Förteckning på kundfordringar per den 31/12 2018


☐ Förteckning på leverantörsskulder per den 31/12 2018


☐ Inventeringslistor i förekommande fall eller anteckningar om lager mm. per den 31/12 2018


☐ Kontoutdrag för hela året avseende skattekontot


☐ Årssammanställning på inlämnad moms och skattedeklaration


☐ Övrigt material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet


☐ Deklaration i PDF-format skrivs ut och lämnas eller mailas till oss


☐ Förtryckt deklarationsblankett inlämnas så snart ni fått den. Brukar anlända i slutet av mars. Observera att vi behöver alla sidor av deklarationen, även den gulrandiga.

Hör gärna av er om ni har frågor och funderingar.
Glada vårhälsningar
Contrado Redovisning AB

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00