Varför kan anmälan bara göras elektroniskt?

Det är bestämt i förordningen om registrering av verkliga huvudmän (2017:667) att anmälan ska göras elektroniskt. 

Det är bara om du (i egenskap av företrädare för företaget/föreningen) inte kan få en svensk e-legitimation eller inte kan komma åt internet, som du efter en bedömning i varje enskilt fall, har möjlighet att få dispens från att anmäla elektroniskt. Men tänk på att du kan be någon som har en e-legitimation att göra anmälan åt dig. Du ska då ge personen en fullmakt att anmäla åt dig. Fullmakten ska du inte skicka till Bolagsverket, utan personen som gör anmälan åt dig (ombudet) ska behålla den. 

 Här kan du anmäla verklig huvdman:

Anmäl!

Vad händer om jag lämnat felaktiga uppgifter?

Källa: Bolagsverket

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00