Vem är egentligen verklig huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Ni måste ta reda på om företaget eller föreningen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska ni även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar företaget eller föreningen.

Ni kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar företaget eller föreningen. Då har ni ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Företaget eller föreningen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar till exempel ett företag eller en förening. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis:

 • ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
 • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna som gör att en person är verklig huvudman. 

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner och föräldrar. Och även barn och deras makar/sambo/registrerade partner.

Flera företag

I en grupp av flera företag/föreningar är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag som ytterst äger företagen/föreningarna i gruppen.

Exempel på vem som kan vara verklig huvudman i ett aktiebolag

 1. En aktieägare kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i ett aktiebolag. Personen är verklig huvudman.
  Det kan finnas fler verkliga huvudmän. 
 2. Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i ett aktiebolag. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om aktiebolaget kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över aktiebolaget så är den personen ensam verklig huvudman.
  Det kan finnas fler verkliga huvudmän.
 3. En aktieägare kontrollerar 10 procent av rösterna i ett aktiebolag. Personen har genom avtal med övriga aktieägare rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman.
  Det kan finnas fler verkliga huvudmän. 
 4. En aktieägare äger ett aktiebolag till 100 procent. Aktiebolaget äger i sin tur ett annat aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i båda aktiebolagen.
 5. Fyra aktieägare kontrollerar 25 procent var av rösterna i ett aktiebolag. Ingen av dem uppnår mer än 25 procent. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman.
  Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.
 6. Aktiebolaget ägs av ett utländskt företag och kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget. Därför kan aktiebolaget inte avgöra vem som är verklig huvudman.

Här anmäler du verklig huvudman:

Anmäl!

Läs mer om vilka som måste anmäla detta...

Källa: Bolagsverket

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00