julgirlang

Julgåvor och julbord för anställda och kunder

Julgåvor som arbetsgivare ger till anställda och som är värda högst 450 kronor är skattefria för den anställda. Julbord är också en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Förmånen ska därför inte ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.
 

Julgåvor till anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om

  • värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan,
  • julgåvan inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel som check eller postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Presentkort i gåva till anställda.

En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Husarbete som skattefri gåva till anställda.

Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla

Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde till kunder, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Vanligtvis är reklamgåvorna, till exempel almanackor eller pennor, försedda med företagets logotyp. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.

Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta.

Julbord för anställda

Julmåltider för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest.

Arbetsgivare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester. Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år.

Enligt nya regler om representation – som gäller företag med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016 – har avdraget för måltider slopats. Däremot medges skäligt avdrag (högst 60 kronor per person, plus moms) för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde. För kringkostnader medges avdrag med högst 180 kronor per person, plus moms. Exempel på kringkostnader är lokalhyra och utgifter för underhållning, 

Julbord för kunder

Julbord för kunder är inte en avdragsgill kostnad. Däremot medges skäligt avdrag (högst 60 kronor per person, plus moms) för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde om det finns ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel i samband med affärsförhandlingar.

Avdrag medges inte för måltider. Vid extern representation medges även avdrag för kringkostnader med högst 180 kronor per person, plus moms.

Läs mer...

Källa: Skatteverket

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00