Karensdag blir nu karensavdrag

 

Fr om den 1:a januari 2019 blir det en ny beräkning av karensavdraget.

De nya reglerna innebär att du som arbetsgivare ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst. Därför kan det vara bra att undersöka om ni behöver förändra något i er löneadministration. Om du har funderingar, kontakta oss gärna.

Tänk även på att beräkningen av karensavdraget kan också bestämmas genom kollektivavtal.

Tanken med detta är att det ska bli en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro och lättare att förutse. Med nuvarande karensdag kan avdraget bli väldigt stort för den anställde om denna t ex skulle ha arbetat ett arbetspass som är längre än en normal arbetsdag. Men å andra sidan kan självrisken bli väldigt liten om arbetstagaren går hem mot slutet av arbetsdagen och bara får ett mindre löneavdrag. Båda dessa "orättvisor" försvinner i systemet efter årsskiftet.

Sjuklön vid
1,5 dags
sjukfrånvaro 

Sjuklön vid
0,5 dags
sjukfrånvaro
 Genomsnittlig veckolön   7 000 kr    7 000 kr
 80% veckosjuklön   5 600 kr    5 600 kr
 karensavdrag 20% av veckosjuklönen   1 120 kr    1 120 kr
Löneavdrag   2 100 kr      700 kr  
Sjuklön utan karens   1 680 kr      560 kr  
Karensavdrag   1 120 kr   1 120 kr  
Utbetald sjuklön     560 kr          0 kr*  

 

*Observera att karensavdraget ska göras från sjuklönen och avdraget kommer aldrig att kunna bli större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

Vad gäller för dig som företagare?

För dig som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag blir det ingen skillnad mot tidigare. Du har kvar de antal karensdagar som du själv valt.
Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag. Samma regler gäller för dig som för andra anställda och i stället för en karensdag görs ett karensavdrag.

Övrigt
  • Sjukperioder som påbörjats tidigare än 1 januari 2019 ska behandlas enligt nuvarande bestämmelser.
  • Om den anställde återinsjuknar inom 5 dagar ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden. 
  • Karensavdrag ska inte göras vid fler än tio tillfällen under en tolvmånadersperiod.
  • Den närmare beräkningen av karensavdragets storlek ska få bestämmas genom kollektivavtal.
  • Egenföretagare som bara har inkomst av annat förvärvsarbete (t ex inkomst av näringsverksamhet) berörs inte av ändringarna, de kommer fortsätta i det gamla systemet.
  • Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk.
  • Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00