contrado 400         Logga fr hemsida

 

Pressmeddelande

 

”Contrado Redovisning expanderar med förvärv i Hudiksvall”

 

Contrado Redovisning AB har 2018-10-01 förvärvat Redovisningshuset i Hudiksvall AB med 8 st medarbetare.

Redovisningshuset i Hudiksvall AB bedriver redovisningsverksamhet med kvalificerade redovisningstjänster och rådgivning i ekonomiska frågor för mindre och medelstora företag i Hälsingland. Verksamheten har i dag 8 st anställda redovisningskonsulter.

I och med samgåendet med Contrado Redovisning AB kommer Redovisningshuset i Hudiksvall ABs verksamhet att bedrivas under varumärket Contrado Redovisning och succesivt integreras i Contrado Redovisnings verksamhet.

”Vi på Redovisningshuset i Hudiksvall AB har överlåtit vår verksamhet till Contrado Redovisning AB för att kunna bibehålla samt tillgodose våra kunders behov av framtidens rådgivning inom skattelagstiftning, redovisning samt teknisk utveckling inom redovisning” kommenterar Stefan Sahlin, Redovisningshuset.

”Vi är mycket glada för att Stefan Sahlin har valt att överlåta sin verksamhet till Contrado Redovisning AB. Förvärvet av Redovisningshuset i Hudiksvall AB är ett steg i Contrado Redovisnings långsiktiga mål att vara den kompletta ekonomifunktionen för små och medelstora företag och föreningar där tillväxt och utveckling är nödvändiga för att möta de framtida utmaningar som ställs på branschen” kommenterar Lars Svedin, Contrado Redovisning.

Contrado Redovisning som startades 2004 har efter förvärvet kontor i Sundsvall, Sollefteå, Örnsköldsvik, Hudiksvall och Östersund. Efter förvärvet sysselsätter koncernen 38 st redovisningskonsulter med en omsättning på ca 32 mkr.

Sundsvall/Hudiksvall 2018-09-28

 

För mer information, kontakta 

Lars Svedin   Stefan Sahlin
Contrado Redovisning AB
070-34 35 242
     Redovisningshuset i Hudiksvall AB
070-591 27 10

 

 

Kontakta oss

Sundsvall 060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25

Hudiksvall 0650-996 30
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00
Mariefred 0159-35 05 60