Skatteverkets nya syn försvårar rationaliseringsförvärv av skog

För att det ska röra sig om ett rationaliseringsförvärv ska förvärvet innebära en förbättrad brukningsenhet.

Det ska då, avseende skogsmark, anses vara uppfyllt vid en och samma ägares innehav av produktiv skogsmark inom en kommun. För att mark ska kunna ingå i samma brukningsenhet anser Skatteverket att ägd och tillköpt mark måste ägas i samma proportioner av samma ägare. Detta gäller förvärv som görs från och med den 1 oktober 2024 och senare. Tyvärr kommer detta sannolikt att innebära att en del av framtida förvärv av skogsmark inte kommer att bedömas vara rationaliseringsförvärv enligt Skatteverket.

Kontakta oss gärna. Hitta ditt närmaste kontor. 

Jan-Erik Persson, skattejurist på Contrado AB
Jan-Erik Persson, Skattejurist Contrado

Fler nyheter